خبرهای فرهنگی و هنری

خلاقیت ساده در ترویج صنایع دستی بندرعباس
یک شرکت کسب و کار خانگی در بندرعباس، بسته خوش شانس صنایع دستی عرضه کرد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تحت عمل جراقی قلب قرار گرفت
دکتر حسین فرشیدی، رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان شب گذشته تحت عمل جراحی آنژیو گرافی قلب قرار گرفته است.
روزنامه «صبح ساحل» 36 ساله شد روزنامه‌ای برای سه نسل
36 سال پیش در چنین روزی روزنامه «صبح ساحل» با شعار «روزنامه مردم هرمزگان» کار خود را آغاز کرد.

بیشتر