آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی) ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمانبه موجب پرونده اجرائی کلاسه 140100168 ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان به  پلاک ثبتی33474/1939 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 24655 فرعی ، واقع در سمت شمالی طبقه اول به آدرس قشم- شهرک سیستان قطعه 1 ، به  مساحت 81/104 مترمربع که 32/2 دومتر وبیست وسه دسیمتر مربع آن بالکن ، است .  با حدود اربعه به حدود : شمالا: در چهار قسمت ، که قسمت سوم آن غربی  است . اول دیوار وپنجره است بطول هشت متر و نود و یک سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی ، دوم ، نیم دیوار جلوی بالکن بطول یک متر و پنجاه و شش سانیتمتر به فضای حیاط مشاعی ، سوم دیواریست بطول چهار سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی ، چهارم دیواریست بطول یک متر و پنجاه و سه  سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی ، شرقا : دیواریست بطول هشت متر و سیزده سانتیمتربه فضای پلاک ، جنوبا : در هفت قسمت ، که قسمت های دوم و ششم آن شرقی ، قسمت چهارم آن غربی ، است . اول دیواریست بطول پنج متر و پنجاه و دو سانتیمتر به راه پله مشاعی دوم درب و دیوار است بطول یک متر و بیست و هفت سانتیمتر به راه پله مشاعی سوم دیواریست مشترک بطول دومتر و سه سانتیمتر به آپارتمان قطعه 2 ، چهارم دیواریست بطول نود و هفت سانتیمتر به داکت پنجم دیواریست بطول چهل و پنج سانتیمتر به داکت ششم دیواریست بطول  نود و هفت سانتیمتر به داکت هفتم دیواریست مشترک بطول چهارمتر به آپارتمان قطعه 2 غربا : دیواریست بطول نه متر و سی و هفت سانتیمتر به فضای پلاک به انضمام انباری قطعه 1 به مساحت 87/3 به حدود اربعه : شمالا : دیواریست بطول دومتر و بیست ونه سانتیمتر به راه پله مشاعی شرقا : دیواریست بطول یک متر وشصت ونه سانتیمتر به پلاک جنوبا : دیواریست مشترک بطول دومتر وسی و یک سانتیمتر به انباری قطعه 2 غربا : در دو قسمت ، اول درب ودیوار است بطول یک متر وپنجاه و یک سانتیمتر به پیلوت مشاعی دوم دیواریست بطول هیجده سانتیمتر به ستون  ، به انضمام پارکینگ قطعه 1 به مساحت 5/12 واقع در طبقه همکف به حدود اربعه : شمالا : خط فرضی به محوطه مشاعی است ، بطول پنج متر شرقا : خط فرضی به محوطه مشاعی است ، بطول دومتر وپنجاه سانتیمتر ، جنوبا : خط فرضی به محوطه مشاعی است ، بطول پنج متر به پارکینگ قطعه 2 ، غربا : خط فرضی به محوطه مشاعی است ، بطول دومتر و پنجاه سانتیمتر - تحت پلاک ثبتی شماره 33474/1939 اصلی ، سند مالکیت صادر و به آقای امید عمیدی راد فرزند مرتضی شماره شناسنامه 3194 تاریخ تولد 02/10/1348 صادره از تهران دارای شماره ملی 0040304108 تحویل گردیده است . 
طبق سند رهنی شماره 129553-23/03/1397 دفترخانه 60 قشم درقبال مبلغ 673170272 ریال در رهن بانک مسکن - شعبه مرکزی قشم قرار گرفته  و طبق نظر کارشناس رسمی، به مبلغ 000/000/577/12ریال ارزیابی شده و پلاک فوق دارای سیستم سازه ای از نوع اسکلت بتن آرمه و  به همراه سقف تیرچه بلوک ، نمای ساختمان ترکیبی از سنگ تراورتن و آجرنمای قرمز وبا قدمت 5 سال و فاقد آسانسور می باشد واحد مسکونی دارای دو اتاق خواب وپذیرایی ، روبه دیوارهای داخلی از اندود گچ ، کمد دیواری mdf، درب اتاق ها وسرویس از نوع چوبی ، جنس پنجره ها از نوع یو پی وی سی سیستم سرمایش ازنوع کولر اسپلیت دارای انشعابات آب و برق ، پلاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز دو شنبه مورخ 13/09/1402 در اداره ثبت اسناد و املاک، واقع در قشم- میدان حافظ - بلوار مشاهیر-پشت دادگستری از طریق مزایده به فروش می رسد. 
مزایده از مبلغ دوازده  میلیارد و پانصد و هفتاد و هفت میلیون ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود.
لازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ،  برق،گاز  اعم از حق انشعاب ویا حق اشتراک ومصرف درصورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد ونیز بدهی های مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز درصورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهدشد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا شرکت در جلسه مزایده منوط به تودیع ده درصد مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت می باشد و همچنین خریدار بایستی تا پنج روز پس از مزایده مابقی( مابه التفاوت) مبلغ مزایده را به حساب 
اداره ثبت واریز نماید در غیر این صورت مزایده تجدید و مبلغ تودیعی به حساب خزانه واریز خواهد شد.
تاریخ انتشار: دوشنبه 29/08/1402    
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها