اداره كل راه و شهرسازی استان هرمزگان آگهی فراخوان عمومی تاریخ /27/دیماه سال /1399 اداره كل راه و شهرسازی استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه با مشخصات و شرایط كلی ذیل را از طریق ارزیابی كیفی به صورت یك مرحله ای، به شركت¬های واجد شرایط واگذار نماید.
الف) شرح مختصر كارها:
ب)  محل تأمین اعتبار: عمرانی
ج) شرایط متقاضی :1 ـ‌ داشتن شخصیت حقوقی 2- داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانكی شركت در مناقصه و ضمانتنامه انجام تعهـدات 3- داشتن ظرفیت خالی 4- داشتن رتبه  حداقل3 رشته راه و ترابری و رتبه های پایین تر با موافقت کمیته فنی بازرگانی
لذا متقاضیانی كه دارای شرایط مذكور در بند «ج» فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند می¬توانند حداكثر تا ساعت 14 تاریخ04/11/1399 جهت اخذ اسناد ارزیابی نسبت به واریز مبلغ 000/200 ریال به شماره حساب 4062000902024832 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده و اسناد ارزیابی را از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir دریافت نمایند،آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی ساعت 14 مورخ 18/11/1399 و بازگشایی پاكات ارزیابی ساعت 10 صبح مورخ 19/11/1399 خواهد بود. جهت كسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت اینترنتی www.iets.mporg.ir مراجعه نمایید. لازم به ذکر است ارائه درخواست کتبی اعلام آمادگی تا موعد مقرر دریافت اسناد به آدرس بلوار امام- جنب ناحیه انتظامی- ساختمان شماره یک اداره کل راه و شهرسازی - اداره پیمان و رسیدگی الزامی است.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

کلیک کنید

پربیننده‌ترین‌ها

آخرین خبرها