اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس شعبه سوم آگهی مزایده( نوبت اول) تاریخ /19/اسفندماه سال /1399اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس شعبه سوم به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره اجراییه 9910427610500161 صادره از شعبه 5، که محکوم علیها خانم کتایون صفاری توچانی فرزند مصطفی محکوم به پرداخت 000/000/320ريال به همراه تاخیر و تادیه تا زمان وصول محکوم به مبلغ 000/360/10ريال هزینه دادرسی و مبلغ 728/400ريال و خسارات دادرسی در حق محکوم له بهرام صحرائی فرزند رسول گردیده است که در همین راستا یک واحد آپارتمان مسکونی به آدرس بندرعباس - شهرک پرواز کوچه پرواز 3، طبقه 3 و 4 ( دوبلکس ) دارای پلاک ثبتی به شماره فرعی 26176 از 3 اصلی دارای مساحت 155.8 متر مربع توقیف گردیده است را از طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل به فروش می رساند.
موضوع مزایده :آپارتمان موصوف به مساحت 155.8 متر  مربع و صاحب ملک سهیم در مشاعات ساختمان طبق قانون تملک آپارتمانها می باشد دارای پارکینگ اختصاصی قطعه 1 تفکیکی به مساحت 11.25 متر مربع و یک انباری قطعه 3 به مساحت 3.78 متر مربع در ظهر سند مذکور قید گردیده است .
ملک مورد نظر در یک مجتمع مسکونی 3 واحد ی در طبقه 3 و 4 بصورت دوبلکس که 2 اتاق و آشپزخانه و سرویس حمام در طبقه 3 و یک اتاق و سرویس و حمام در طبقه 4 می باشد ساختمان دارای اسکلت بتن و زیربنای ساختمان نیز قدمتی حدودا 10 سال دارد، بدون آسانسور، کف اتاقها سرامیک، پوشش بدنه و سقف گچ و نقاشی شده و دارای 3 اتاق خواب و هال پذیرایی و 2 سرویس حمام و آشپزخانه اوپن با کابینت ام دی اف می باشد کف پذیرایی و آشپزخانه نیز سرامیک می باشد ملک دارای یک فقره انشعاب برق 3 فاز و یک فقره آب مشاع و سیستم سرمایش آن کولر اسپیلت بوده و نمای بیرونی نیز شسته سیمان آجر شده است .
بنا به اظهارات صاحب ملک عرصه ملک اوقافی بوده و سالیانه به اداره اوقاف اجاره پرداخت می نماید.
ارزش کارشناسی شش دانگ واحد آپارتمان : ارزش کارشناسی بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهی به اشخاص حقوقی و حقیقی به مبلغ 000/000/900/8 ريال می باشد.
شرایط مزایده :
  - فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
 -کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
 - پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده با هماهنگی  اجرای احکام 10درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت نقدی به حساب شماره IR22010004062012907685962 به نام تمرکز  وجوه سپرده دادگستری نزد بانک ملی پرداخت وفیش مربوطه را به دفتر اجرا ی احکام حقوقی بندرعباس شعبه سوم تحویل نمایند.
 - اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
 - مزایده روز یکشنبه 08/01/1400 ساعت 9 صبح به صورت حضوری در محل دفتر اجرای احکام حقوقی بندرعباس به عمل می آید  و برنده شخصی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
 -در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد.
 متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به دفتر شعبه سوم اجرای احکام حقوقی  بندرعباس مراجعه نمایند.

دادورز شعبه سوم اجرای احکام مدنی بندرعباس- زهرا جلالی 205119

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها