شرکت پالایش نفت بندرعباس آگهی فراخوان مزایده مجدد عمومی مزایده نوبت اول تاریخ /21/اردیبهشت ماه سال /1400شرکت پالایش نفت بندرعباس در نظر دارد لجن های نفتی موجود در مخزن 20003 خود را طبق جدول مندرج در اسناد مزایده و قیمت پایه اعلامی، از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.
1- متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از روز شنبه مورخ 08/03/1400 لغایت روز سه شنبه مورخ 11/03/1400 از ساعت 9 صبح الی 11:30 جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده، به آدرس بندرعباس - کیلومتر 25 جاده غرب شهرستان بندرعباس - پالایشگاه نفت بندرعباس -ساختمان مرکزی - امور پیمانها - اتاق 134 مراجعه نمایند.
2- تاریخ و محل تحویل پاکات پیشنهاد مالی : روز یکشنبه مورخ 16/03/1400 حداکثر تا ساعات 12 و محل تحویل، ساختمان مرکزی- کمیسیون معاملات - اتاق شماره 203 می باشد.
3- تاریخ و محل گشایش پاکات پیشنهاد مالی : روز دوشنبه مورخ 17/03/1400 درمحل ساختمان مرکزی پالایشگاه - کمیسیون معاملات - اتاق شماره 203 می باشد.
 جلسه گشایش پاکات مالی بدون حضور پیمانکاران برگزار می گردد.
4 -لازم به ذکر است شرکت هایی امکان حضور در این مزایده را خواهند داشت که در سامانه محیط زیست کشور
به نشانی https://iranemp.ir تشکیل پرونده داده باشند و در این سامانه به عنوان شرکت دارای مجوز حمل و مدیریت پسماند مربوطه تعریف و تایید شده باشند.
5- میزان سپرده شرکت در مزایده فوق 10% ( ده درصد) کل مبلغ پیشنهادی می باشد.
6- شرح و مقدار تقریبی لجن های مورد مزایده به همراه قیمت پایه در جداول مندرج در اسناد مزایده ذکر  گردیده است.(لازم به ذکر است مبنای محاسبه فروش، وزن لجن ها براساس باسکول کالیبره پالایشگاه بندرعباس و بارنامه های تنظیمی نماینده فروشنده می باشد.)
7-فروش کلیه لجن های تحت مزایده به صورت یکجا و کامل مدنظر بوده و بایستی توسط خریدار بدون قید و شرط صورت پذیرد.
8- خریدار علاوه بر پرداخت قیمت خرید، ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده آن به فروشنده می باشد.
9- این شرکت در رد یا قبول هر یک و تمامی پیشنهادهای واصله مختار خواهد بود.
10- سایر شرایط در اسناد مزایده به طور کامل درج گردیده است.
10- تلفنهای تماس : 32367152 و 32367157 و 32367160-076
سایت اینترنتی ما : WWW.BAORCO.IR

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها