آگهی مزايده عمومی ضایعات پسماند های خشک شهرداری بندرکنگ (نوبت اول)به استناد مصوبه شماره  53 مورخ 16/7/1401 شورای محترم اسلامی شهر بندر کنگ و در اجرای ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری‌ها، شهرداری بندرکنگ در نظر دارد ضایعات پسماند های خشک تفکیکی از اجرای طرح جمع آوری پسماند شامل کارتن، قوطی رانی، قوطی رب گوجه، پلاستیک سیاه ،پلاستیک سفید،دبه آب معدنی،آهن آلات اسقاطی،لاک و گونی را به صورت یک جا از طریق مزایده عمومی در سامانه ستاد ایران با شرایط زیر به فروش برساند :
1-تضمین شرکت در مزایده طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده تهیه و ارائه گردد 
2-تاریخ انتشار مزایده در سامانه مورخ 19/09/1401 ساعت 9:00 صبح  و آخرین مهلت دریافت شرایط و اسناد مزایده از سامانه مورخ 26/9/1401 تا ساعت 19:00 
3- تاریخ بازدید از مورخ19/09/1401 تا مورخ 07/10/1401 از ساعت 9:00 صبح الی 12:00 ظهر و آخرین مهلت تكمیل و بارگزاری اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت در سامانه تا مورخ  07/10/1401 ساعت 19:00 عصر
4-.به پارت های فاقد سپرده اثر داده نخواهد شد.
5- برندگان اول ، دوم و سوم مزایده هرگاه پس از اعلام شهرداری ظرف مدت 7 روز نسبت به واریز مبلغ پیشنهادی اقدام ننمایند. سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
6- پرداخت هرگونه عوارض، مالیات، هزینه نقل و انتقال ، كارشناسی و روزنامه به عهده برنده مزایده و خریدار می باشد. و بهای فروش مورد مزایده بصورت نقدی وصول می گردد.
7- زمان بازگشایی پاكات پیشنهادی: مورخ08/10/1401 ساعت 10:00 صبح 
8-محل دریافت و تحویل اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت : سامانه تدارکات الکترونیکی دولتwww. setadiran.ir با شماره مزایده سامانه ستاد 1001093094000005
9-شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
10- فروش تمام پارتی ها بصورت یکجا بوده و جداگانه امکان پذیر نمیباشد.
11-کسانیکه اسناد مزایده را در مهلت مقرر دریافت نموده اند حداکثر تا آخرین روز مهلت تحویل اسناد می توانند با مراجعه به شهرداری از پسماند مورد نظر بازدید نمایند.
12- متقاضیان می توانند در صورت نیاز به كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای   07644233437 - داخلی 109شهرداری تماس حاصل نمایند.     
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها