آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) شرکت تعاونی مصرف کارکنان گمرک بندرعباسمجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف کارکنان گمرک بندرعباس در ساعت 18:00 روز دوشنبه مورخ 05/10/1401 در محوطه منازل سازمانی 76 دستگاه گمرک به آدرس: بندرعباس- کوی فرهنگیان برگزار می شود. از کلیه اعضاء دعوت می شود شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
ضمنا به اطلاع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی؛تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر3رأی و هرشخص غیرعضوتنها یک رأی خواهد بود.و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی،می‌بایست به‌همراه نماینده خود حداكثر تا تاریخ 04/10/1401 در محل دفتر شرکت تعاونی  حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وكالت برگه ورود به مجمع را دریافت‌دارند.
دستور جلسه:
- گزارش هیئت مدیره و بازرس /بازرسان مربوط به سا لهای1399،1398و1400
- طرح و تصویب صورتهای مالی سالهای1399،1398و1400
- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال های مالی 1401 و 1402
- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرس/ بازرسان
- افزایش سرمایه شرکت تعاونی
- اصلاح آئین نامه تبصره 5 ماده 36 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران درخصوص حقوق و مزایای پاداش هیات مدیره تعاونی ها
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها