آگهی دعوت بستانکاران (نوبت دوم) بستانکاران تاجر ورشکستهبه اطلاع عمومی بستانکاران تاجر ورشکسته آقای محمود بابو فرزند صالح متولد 1345 بشماره ملی 3440613641صادره از بندرلنگه که حکم ورشکستگی وی به موجب دادنامه شماره 9509977639700556 مورخه 23/06/1395 از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرلنگه صادر گردیده و تاریخ توقف آن 23/06/1395 اعلام گردیده است آگهی و اعلان می نماید اولین جلسه بستانکاران ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 22/12/1401 در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی هرمزگان واقع در بندرعباس- خواجه عطا- بلوار چمران- نبش خیابان شهید حاتمی- ساختمان دادگستری کل استان- طبقه اول تشکیل می گردد. لذا کلیه بستانکاران و کسانیکه ادعایی دارند و همچنین اشخاصی که با شرکت موصوف مسئولیت تضامنی داشته یا ضامن آن هستند می توانند در موعد و محل مذکور حضور یابند.
ضمنا اخطار می شود:
1-کلیه بستانکاران و کسانیکه هرگونه ادعایی از شخص ورشکسته فوق دارند باید اصل یا تصویر مصدق مدارک خود را ظرف دو ماه از تاریخ انتشار این آگهی به اداره تصفیه تسلیم نمایند. مدت ارسال مدارک برای بستانکارانی که در کشورهای بیگانه اقامت دارند 
سه ماه می باشد.
2-کسانی که به شخص ورشکسته فوق الذکر بدهی دارند باید ظرف مدت مذکور خود را معرفی و بدهی خود را در وجه اداره تصفیه بپردازند. طبق ماده 24 قانون تصفیه امور ورشکستگی، بدهکاران متخلف از این وظیفه به جریمه نقدی معادل بیست و پنج درصد(25%) دین محکوم خواهند شد ضمنا دادگاه ها می توانند علاوه بر جریمه نقدی بدهکاران مذکور را به حبس از سه تا شش ماه نیز محکوم نمایند.
3- کسانی که به هر عنوان اموال شرکت/شخص ورشکسته نامبرده را در اختیار دارند مکلفند در ظرف دو ماه از تاریخ انتشار این آگهی اموال را تحت اختیار اداره تصفیه بگذارند وگرنه هر حقی نسبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها