نتایج جست‌و‌جو

  • بررسي علت عدم دريافت مجوز‌هاي صيادي براي بانوان زنان معترض جزيره هنگام
    جزيره هنگام را امروز به صيادان زنش مي‌شناسند؛ زناني كه سال‌هاست بدون حمايت قانوني دل به دريا مي‌زنند. صياداني كه نه مجوز صيد دارند و نه كارت ملواني و بيمه. اين زنان اين روزها سوژه هر مستند و گزارش خارجي و داخلي‌اند. سال گذشته بحث بر سر صدور مجوز صيادان زن جزيره هنگام بالا گرفت. تابستان 99 اداره‌كل شيلات هرمزگان فراخواني براي متقاضيان دريافت مجوز صيد صادر كرد. از بين 50 زن كه نام نوشتند، 30 نفر انتخاب شدند. براي نخستين‌بار در كشور، به زنان صياد جزيره هنگام وعده مجوز صيد دونفره داده شد. اين نوع مجوز حرف‌وحديث‌هاي بسياري را به دنبال داشت.