خبرهای اگهی ها

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول
مدیرعامل شرکت تعاونی یاران متحد هرمزگان - غلامرضا شهیدی
اصلاحیه سوم آگهی مزایده املاک شهرداری بندرعباس مورخ 23/7/99
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس  Bandarabas.ir
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده ( نوبت دوم) « شرکت تعاونی مسکن نیک آشیان قشم »
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده ( نوبت دوم) « شرکت تعاونی مسکن نیک آشیان قشم »

بیشتر