خبرهای فرهنگی و هنری

پژوهش دریایی پیرامون «وایکینگ های خلیج فارس»؛ حکمرانی «هرموز» و «هرموزگان»امروز «تمدن سازی» یا «تمدن سوزی»؟!
بخش نخست جستار دریاپژوهانه ای که در شماره ۴۹۶۰ مورخ ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۲ روزنامه «صبح ساحل» با تیتر «وایکینگ های خلیج فارس»؛ ده روایت درباره میراث داران وایکینگ های اروپا و میراث خواران تمدن ایران، چنین روایت کردیم که مردمان تمدن ساز ایران دریایی در منطقه خلیج فارس، نسبت به توزیع ثروت حاصله از حکمرانی دریامحور به عنوان سرانه ثابت هر شهروند در کشورهای خلیج فارس(همسایه جنوبی) حسرت و افسوس می خورند.
ستون کدیم؛ کلاه‌فرنگی در جنگ‌ها
در مقاله‌ی «نظری بر عمارت کلاه‌فرنگی بندرعباس» به ارائه توضیحاتی در مورد تاریخچه عمارت کلاه‌فرنگی پرداخته‌ام. در شماره قبل در مورد برخی وقایع رخ‌داده در عمارت کلاه‌فرنگی گفته بودم. در ادامه با رویدادهای بیشتری آشنا می‌شوید.
معاون وزیر میراث فرهنگی: موانع توسعه گردشگری ایران و عربستان برداشته می‌شود
معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی گفت: راه های رفع موانع توسعه روابط گردشگری ایران و عربستان بررسی شد. 

بیشتر