خبرهای اقتصادی

گرانی چشمگیر صیفی جات در بهمن ماه؛ قیمت خیار ۴۷.۴ درصد افزایش یافت
طبق گزارش مرکز آمار ایران قیمت خیار ۴۷.۴ درصد، بادمجان ۳۷.۶ درصد و کدو سبز ۳۱.۷ درصد نسبت به ماه قبل رشد داشته‌اند.
تعرفه ارائه خدمات موبایل در دفاتر پیشخوان اعلام شد
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه ارائه خدمات موبایل در دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات روستایی را تصویب کرد.
ایجاد اشتغال برای یک هزار و ۴۳ نفر در بنادر استان هرمزگان
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از ایجاد یک هزار و ۴۳ نفر شغل با بهره برداری از ۲۰ طرح بزرگ بندری و دریایی در بنادر استان خبر داد.

بیشتر