خبرهای سلامت

نایب رئیس انجمن داروسازان: قیمت واکسن آنفلوآنزا با ارز نیمایی بالاتر از 200 هزار تومان است
نایب رئیس انجمن داروسازان درباره توزیع واکسن های آنفلوآنزا گفت: قیمت واکسن آنفلوآنزا با ارز نیمایی بالاتر از 200 هزار تومان خواهد بود.
صدور کارت بیمه هوشمند برای هر فرد
وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه ضریب نفوذ صنعت بیمه به ۳.۶ درصد رسید، گفت: باید تمامی بیمه‌ها، طرح محور شوند و با صدور یک کارت بیمه هوشمند هر فرد بتواند بیمه‌های متناسب با شرایط زندگی خود را تهیه کند که همین امر ایجاد رقابت بیشتر و در نتیجه نوآوری در میان شرکت‌های بیمه را به دنبال خواهد داشت.

بیشتر