خبرهای یادداشت

چشم انداز پیش روی بازار بورس
مردم هرمزگان و گام نخست دوستی
در حالی که فضای سیاسی استان طی چند روز گذشته تحت تاثیر چندین مراسم معارفه قرار گرفته بود به یکباره با سفر رئیس جمهور به استان فارس ، نگاه ها به دور ترین منطقه غرب هرمزگان معطوف شد.
خط‌ونشان بی‌سرانجام نمایندگان!!!
بالاخره پس از مدت‌ها انتظار و انتشار نام‌های مختلف برای تکیه زدن بر صندلی مدیریت عالی استان هرمزگان، گزینه‌های بومی کنار گذاشته شد و هیات دولت یک فرد غیربومی را به‌عنوان استاندار هرمزگان برگزید.

بیشتر