خبرهای یادداشت

معضل گرانی این روزهای سیمان
سیمان به‌عنوان یکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی و طرح‌های عمرانی همچنین برخی دیگر از صنایع، رکوردهای تاریخی قیمتی خود را یکی پس از دیگری جابجا می‌کند.
خدمت به وطن یا سودای مهاجرت !
مهاجرت جوانان تحصیل‌کرده از ایران سالانه رو به افزایش است. این شتاب و بالا رفتن تعداد مهاجران، تا آنجا پیش رفته است که گفته می‌شود ایران از نظر «فرارمغزها» در صدر کشورهای جهان قرار دارد. شاید بتوان گفت یکی از دلایل مهاجرت نخبه‌ها و تحصیل‌کرده‌ها، نتیجه عدم سرمایه‌گذاری در داخل کشور است. از سویی دیگر فقر و بیکاری هم می‌تواند دلایل مهاجرت باشد.
هدیه بابابرقی

بیشتر