خبرهای حوزه خلیج فارس

سرنوشت نامعلوم میزبانی انتخابی جام جهانی فوتبال قطر
کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه‌ای توضیحاتی درباره اعطای میزبانی رقابت‌های انتخابی جام جهانی ارائه داد.
کویت شهرک های لجستیک می‌سازد
مدیرکل سازمان بنادر کویت از قصد این کشور برای احداث شهرک های لجستیک خبر داد.
منطقه «حمی» عربستان در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد
سازمان یونسکو از درج نام منطقه فرهنگی «حمی» در عربستان سعودی در فهرست میراث جهانی یونسکو خبر داد.

بیشتر