خبرهای اجتماعی

به مناسبت روز درختکاری: درختان نماد طبیعت هستند
پانزدهم تا بیست ویکم اسفندماه در تقویم به نام هفته منابع طبیعی و روز درختکاری نامگذاری شده است امسال نیز مثل هر سال با نهال با هدف حفظ و ارتقای طبیعت در سایه کرونا در استان هرمزگان کاشت می شود.
لزوم تسریع در اجرای طرح اقدام مشترک برای نوسازی بافت فرسوده در بندرعباس
رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه حاشیه نشینی زیبنده پایتخت اقتصادی کشور نیست بر لزوم تسریع در اجرای طرح اقدام مشترک برای نوسازی بافت فرسوده در بندرعباس تأکید کرد.
همزمان با گرامیداشت روز درختکاری: گلخانه مرکزی فولاد هرمزگان افتتاح شد
روز درختکاری در فولاد هرمزگان با هدف حمایت از محیط زیست و با شعار هر فولادی یک نهال گرامی داشته شد.

بیشتر