خبرهای سلامت

وجود تاربال های نفتی در طول خط ساحلی جزیره لارك و قشم تأیید شد
در این پایش که در محدوده آب‌های بین جزیره قشم و جزیره لارك انجام شد، آلودگی نفتی در سطح آب مشاهده نشد درحالی‌که تاربال های نفتی در سایزهای مختلف در طول خط ساحلی جزیره لارك و قشم به‌وضوح قابل‌مشاهده بود.
درمان‌های خانگی برای تسکین کمردرد
کمردرد یکی از رایج‌ترین شکایاتی است که بیماران را به مطب پزشکان می‌کشاند.

بیشتر