اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تاریخ /4/تیرماه /1399اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه بشرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکرونیکی دولت (ستاد ) به آدرس : WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 04/04/94 می باشد .
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از روز چهارشنبه ساعت 10:00 صبح مورخ 04/04/99 تا ساعت 19:00 روز چهارشنبه مورخ 11/04/99
- آخرین مهلت پیشنهادها به همراه سایر اسناد تا ساعت 19:00 روز دوشنبه مورخ 22/04/99در ساعت 10:00 می باشد.
- مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه از آخرین مهلت تحویل پیشنهادها است.
- زمان بازگشایی پاکت ها : روز چهارشنبه مورخ 24/04/99 در ساعت 10:00 می باشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه :
- آدرس : بندرعباس - بلوار علی ابن ابیطالب (ع) - نرسیده به میدان فرودگاه اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان - معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی ( جلسه گشایش پیشنهادات در سالن جلسات این اداره کل برگزار می گردد.)
- تلفن تماس : 07633687197-07633687195 تماس حاصل نمائید .
اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
آدرس دفتر ثبت نام : نام متصدی : آقای مختار جوکار - بندرعباس - بلوار امام خمینی - خیابان اتوبوسرانی - ساختمان علی 4- طبقه اول شرکت مهندسی یاس ارغوانی

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها