بانک صادرات ایران مدیریت شعب استان هرمزگان آگهی مناقصه عمومی تاریخ /19/تیرماه /1399بانک صادرات ایران مدیریت شعب استان هرمزگان در نظر دارد ملزومات اداری - بانکی و مطبوعات مورد نیاز شعب خود را از طریق مناقصه عمومی  یک مرحله ای خریداری نماید.
لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار این آگهی بمدت 6 روز کاری به جز جمعه و ایام تعطیل رسمی تا مورخ : 25/04/1399 ،  همه روزه از ساعت 7:00 صبح الی 13:00 بجز ایام تعطیل جهت کسب اطلاعات بیشتر  و دریافت اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات به نشانی : بندرعباس بلوار امام خمینی (ره) گلشهر جنوبی چهار راه رسالت ساختمان ادارات مرکزی بانک صادرات هرمزگان طبقه اول دایره تدارکات و ساختمان مراجعه و یا با شماره تلفن های 14-33662811 و 33670370 تماس حاصل نمایند و پاکتهای حاوی پیشنهادات فروش را تا 10 روز پس از آخرین مهلت فروش اسناد و تا قبل از ساعت 12:30 روز  05/05/99 تحویل و رسید اخذ نمایند.
تاریخ باز گشایی پاکات راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 06/05/1399 در محل اداره مرکزی می باشد. ضمنا هزینه آگهی و برگزاری مناقصه به عهده برنده می باشد  .
حضور پیشنهاد دهندگان  یا نماینده گان آنها  با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکات  اختیاری است.
توضیحات و شرایط:
1) مبلغ 000/000/500 ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه می بایست بحساب شماره 0104241532008 به نام دایره تدارکات و ساختمان بانک صادرات هرمزگان واریز شود و یا چک بانکی تضمین شده بانک صادرات ایران و یا ضمانت نامه بانکی غیر از بانک صادرات ایران اخذ و ارائه گردد. ضمنا جهت خرید پاکات مناقصه و اسناد و اوراق مناقصه ارائه فیش واریزی به مبلغ 800.000 ریال به حساب یاد شده الزامی است .
2) مطالعه مدارک و اسناد مربوط قبل از شرکت در مناقصه ضروری می باشد در صورت عدم مطالعه مسئولیت بعهده پیشنهاد دهنده می باشد.
3) بانک در رد و یا قبول هریک از پیشنهادها یا ابطال مناقصه مختار است.
4)در صورت انصراف یا امتناع برنده از ارائه کالاها در موعد مقرر و انعقاد قرارداد تضمین شرکت
در مناقصه وی ضبط می گردد.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها