اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان آگهی مناقصه عمومی تاریخ /10/اسفندماه سال /1399اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی فوق را با مشخصات و شرایط کلی ذیل از طریق برگزاری مناقصه  ، به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
الف ) شرح مختصر کارها :

ب) محل تامین اعتبار : از محل اعتبارات ملی و استانی
ج) شرایط متقاضی :  1 - داشتن شخصیت حقوقی  2-  داشتن توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآيند ارجاع كار و ضمانت نامه انجام تعهدات .3- دارا بودن رتبه 5 راه و ترابری.  لذا متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « ج » فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از ساعت 15:00 مورخ  11/12/99  لغایت ساعت  08:00 مورخ  16/12/99  به پایگاه اینترنتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند، آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه، ساعت 08:00  مورخ 26/12/99 و بازگشایی پاکات ساعت   09:00    مورخ    26/12/99    بود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.iets.mporg.ir مراجعه نمایید.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها