آگهی مزایده خودرو وانت تاریخ /11/اسفندماه سال /1399بموجب پرونده های اجرائی کلاسه 139804023114000359 ششدانگ یکدستگاه خودرو وانت پیکان، که در مالکیت یحیی علوی فرادنبه فرزند یداله می باشد و بعلت بدهی منجر به بازداشت خودرو گردیده،و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ارزش ششدانگ خودرو به ارزش دویست و بیست میلیون ريال ارزیابی شده و اعتراضی از طرفین به قیمت خودرو نشده و ارزیابی قطعی گردیده است. مشخصات خودرو بدین شرح می باشد: یکدستگاه خودرو وانت پیکان، مدل 1382، تیپ 1600، مدل 1382 ، به شماره انتظامی 192 ب 81 ایران 81، رنگ سفید شیری، نوع سوخت بنزین، بدنه و اتاق پوسیدگی دارد، شیشه جلو شکسته ، لاستیکها دارای آج، باطری ندارد، موتور و گیربکس و سیم کشی و سایر قسمتهای فنی در حد مدل می باشد.خودرو فوق از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه 24/12/1399 واقع در میناب،بلوار آل محمد(ص)، جنب اداره کار، از طریق مزایده حضوری بفروش می رسد. مزایده  از مبلغ پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. مطابق ماده 136- اصلاحی شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است . برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در اینصورت ،عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. و لازم به ذکر است پرداخت
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و همچنین هزینه های نیم عشر و حق مزایده نیز نقدا از شخص برنده مزایده وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده بصورت غیر مترقبه تعطیل رسمی گردد، مزایده در اولین روز اداری در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد. و همچنین اینکه رسید پرداخت 10 درصد بایستی یک روز قبل از مزایده به تائید شعبه اجرای ثبت برسد.
تاریخ انتشار : دوشنبه مورخ 11/12/99

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی میناب - عقیل قاسمی 205025        1948/م /الف  

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

کلیک کنید

پربیننده‌ترین‌ها

آخرین خبرها