شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده( نوبت اول) تاریخ /24/فروردین ماه سال /1400شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به‌موجب پرونده اجرائی کلاسه 9909987619800173 و اجرای حکم مربوط به 9910427619800122 و شماره دادنامه مربوط 9909977619800594 محکوم‌علیه آقای وحید قائدی فرزند محمد محکوم است به پرداخت مبلغ 000/850/768 ريال در حق محکوم‌له خانم سودابه حلافی نژاد  فرزند شبیب گردیده است که در راستای اجرای حکم یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس به شماره انتظامی 732 د 29 ایران 84 توقیف گردیده که به شرح ذیل به مزایده گذاشته می‌شود.
موضوع مزایده : یکدستگاه خودرو سواری پژو به شماره انتظامی 732د29 ایران 84 نوع : سواری سیستم: پژو تیپ: پارس مدل: 1389 رنگ: سفید تعداد سیلندر: 4 نوع سوخت: بنزین  تعداد چرخ:4 تعداد محور: 2 ظرفیت: 5 شماره موتور: 12489178448 شماره شاسی: 477458
وضعیت ظاهری و فنی خودرو در زمان بازدید:
اتاق و بدنه: محل‌هایی که آثار خوردگی دارد شامل: گلگیر عقب چپ و راست، درب جلو و عقب راست، سپر جلو و عقب، درب موتور و صندوق، گلگیر جلو راست، سقف، چراغ عقب- رنگ اصلی در اثر تابش مستقیم نور خورشید و شرایط جوی رنگ خودرو در بعضی از قسمت‌ها از بین رفته و درخشندگی فابریک  رو ندارد- در بدنه آثار پوسیدگی وجود دارد موتور :آماده‌به‌کار نبود گیربکس :آماده‌به‌کار نبود شیشه‌ها: سالم و صندلی و تودوزی: مستعمل داشبورد: مستعمل سالم لاستیک‌ها: 50 درصد آج چراغ عقب: شکسته آینه‌ها: سالم درصد استهلاک : 45 درصد
خودرو مذکور از تاریخ 03/12/1399 در پارکینگ می‌باشد. در ضمن کلیه هزینه‌های جانبی خودرو ازجمله هزینه پارکینگ - خلافی خودرو هزینه‌ی بیمه و هزینه‌های نقل‌وانتقال و غیره با خریدار می‌باشد.
در ارزش‌گذاری سواری پژو پارس ، هزینه‌های متفرقه شامل (خلافی رانندگی، بیمه‌نامه ، پارکینگ، عوارض شهرداری ، دولتی، تعویض پلاک، هزینه‌های حق الثبت در نقل‌وانتقال و ...) کسر و قیمت پایه به مبلغ 000/000/700ريال معادل هفتاد میلیون تومان ارزیابی می‌گردد.
مبلغ کارشناسی:
که به مبلغ 000/000/700ريال ( هفتاد میلیون تومان) کارشناسی و ارزیابی گردیده است ارزش اعلامی بعنوان قیمت پایه مزایده است که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته می‌شود.
 1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره IR220100004062012907685962 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا ء تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده درساعت 11 ظهر روز چهارشنبه مورخ 08/02/1400 در محل دفتر شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانندبه اجرای احکام حقوقی شعبه سوم دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها