اداره کل غله وخدمات بازرگانی استان هرمزگان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم تاریخ /29/فروردین ماه سال /1400            اداره کل غله وخدمات بازرگانی استان هرمزگان  درنظر دارد انجام  تشریفات اداری-مالی و قانونی پیرامون توزیع و ترخیص کالاهای اساسی کشتیهای  وارداتی و انجام امور خدمات عمومی و حفاظت فیزیکی و پشتیبانی و سایر امور محوله بصورت حجمی در ساختمان ها و انبارهای ملکی و در اختیارخود را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به مدت یکسال به پیمانکارواجدشرایط واگذار نماید.
        لذا کلیه شرکتهای مجاز تامین نیروی انسانی  که 1) گواهینامه تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان دارای مدت و مهلت اعتبار حداقل تا 3 ماه  2) گواهينامه تایید صلاحيت ايمني امور پيمانكاری از اداره  کل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان هرمزگان دارای مدت و مهلت اعتبار حداقل تا 3 ماه را دارا می باشند وهمچنین امکانات وتوانایی لازم را در این زمینه دراختیاردارند می توانند با توجه به شرایط ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) در مناقصه مذکور شرکت نمایند.  کلیه مراحل برگزاری  مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)  ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
ضمنا» مناقصه گران می بایست پس از ثبت و بارگذاری کلیه اسناد و مدارک خواسته شده  در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)به نشانی www.setadiran.ir  پاکت الف) را به صورت لاک  و مهر شده و با ضرب مهر شرکت با ذکر موضوع مناقصه در لفاف مناسب قرار داده و حد اکثر تا ساعت 30/14   روز چهارشنبه  مورخ   15/2/1400   به دبیرخانه اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان هرمزگان تحویل و رسید دریافت نمایند . صرفا» اسناد پاکت های پیشنهاد (ب) و (ج) دارای امضاء الکترونیکی مورد پذیرش است و در جلسه بازگشایی پاکات ()ب) و ج()،اسناد فیزیکی (کاعذی) و اسناد فاقد امضاء الکترونیکی (دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.
1) تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ     28/1/1400  می باشد.
2)مهلت زمانی دریافت اسنادمناقصه از سایت: از تاریخ    28/1/1400    لغایت  2/2/1400     از ساعت 8 صبح لغایت 19
3)مهلت زمانی تحویل  پیشنهادات : از  تاریخ   4/2/1400 لغایت  15/2/1400        از ساعت 8 صبح لغایت 30/14
4)زمان  بازگشایی پاکات: ساعت  11  روز     پنج شنبه    تاریخ  16/2/1400             
5) مکان بازگشایی پاکات : بندرعباس بلوار دانشگاه ، روبروی دانشگاه آزاد اسلامی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان هرمزگان .
6)سایرشرایط وجزئیات دراسناد مناقصه درج شده است 0
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس بندرعباس بلوار دانشگاه ، روبروی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد حقوقی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان هرمزگان مراجعه و یا با .تلفن   33664391  تماس حاصل فرمایید
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد : مرکز تماس :41934- 021  دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768            

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها