شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده( نوبت اول) تاریخ /31/فروردین ماه سال /1400 شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده شماره 9900762 اجرایی دعوی علی سرخ رو بطرفیت صالح سرخ رو و غیره که پس از کارشناسی ملک فوق ، به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود
- ملک به شماره پلاک ثبتی 106،333:
واقع در بندرعباس بلوار آزادگان کوچه آزادگان 29 به مساحت عرصه 300 متر مربع و اعیان 176 متر مربع ویلائی قدیمی با اسکلت دیوار باربر وسقف طاق ضربی وکابینت گالوانیزه ، درب وپنجره آهنی ، نمای آجر که در حال حاضر در اختیار مستاجر می باشد.طبق اظهارات ایشان هزینه های بازسازی را کامل توسط خودشان انجام داده اند . (اسناد ومدارک اجاره وهزینه ها از سوی طرفین ارائه نگردید.) ، دارای انشعاب برق سه فاز و آب
2-نظریه کارشناسی:
با عنایت به بازدید از املاک و بررسی صورت گرفته در خصوص ارزش املاک مشابه ، قدمت ، نوع ساخت ومصالح مورد استفاده ، محل استقرار جغرافیایی ملک ارزش املاک به شرح ذیل برآورد و اعلام می گردد.
1-2- ملک با شماره ثبتی :
ارزش ملک مذکور شامل عرصه واعیان وانشعابات ومتعلقات وبدون لحاظ دیون احتمالی ملک از جمله ودیعه وهزینه ای مستاجرواشخاص ثالث شهرداری وادارت و... مبلغ33،000،000،000ریال برآورد و اعلام می گردد.
1-فروش نقدی است . و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه است.
2- کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3-پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است
5- مزایده در ساعت 13 مورخ 19/02/1400در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس واقع  در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی    بصورت حضوری به  عمل می آید و  برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید..
6-در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفاء میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد.
 متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر میتوانند به شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری  بندرعباس مراجعه نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها