آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگانسازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان در نظر دارد عملیات خرید، بارگیری، حمل و تخلیه لوله های پلی اتیلن و لوازم و اتصالات مربوط به پروژه آبیاری و نوسازی و بازسازی شبکه آبیاری اراضی کشاورزی دشت مرکزی میناب به مساحت 480 هکتار را از طریق مناقصه عمومی به کارخانجات، تولیدکنندگان و نمایندگی های مجاز دارای مجوز و رتبه A از دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی واگذار نماید. لذا از متقاضیان واجدالشرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به شماره فراخوان 2001003757000011 پس از درج آگهی نوبت دوم به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir   مراجعه نمایند.
تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 3.700.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش نقدی واریزی به حساب شماره 4062042007685695  (شماره شبا IR530100004062042007685695) نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام تمرکز سپرده سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان که برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات معتبر و قابل تمدید باشد و هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها