شناسنامه‌ای برای دو نفر

 

صیادی در جزیره هنگام جنسیت نمی‌شناسد. 30 زن هر روز آفتاب نزده، به تنهایی یا با همسران‌شان، قایق‌شان را به آب می‌اندازند و راهی دریا می‌شوند اگر دریا بازی در نیاورد، با سیاهی شب به خانه برمی‌گردند. زنان این‌جا از همان کودکی با ماهی و دریا الفت می‌گیرند. صیادی انگار در خون‌شان است. مهارت‌شان را چند سال پیش، با کسب مقام اول مسابقه بین‌المللی صیادی زنان در کیش، به رخ کشیدند. زنان جزیره سال‌هاست که در شرایط نابرابر و سختی صید می‌کنند. نه مجوز دارند، نه بیمه‌. خبری از کارت سوخت و ملوانی هم نیست. استاندار هرمزگان به تازگی بهشان وعده صدور مجوز و نوید حل مشکلات‌شان را ‌داد اما نه مجوزی مانند مردان. هر مجوز به دو زن داده می‌شود.
عکس: سمیره حنائی