نخستین محموله واکسن فایزر به دبی رسید

 

واکسن «فایزر» با پرواز هواپیمایی امارات وارد دبی شد.همچنین واکسیناسیون رایگان از صبح امروز چهارشنبه 23 دسامبر در امارات آغاز شده است