هجوم حامیان ترامپ به کنگره امریکا

 

معترضان حامی ترامپ با حمله به ساختمان کنگره آمریکا، آن را تسخیر کردند اما در نهایت با دخالت گارد ملی، از ساختمان خارج شدند. ۴ نفر از جمله یک زن در این حادثه کشته شد.

منبع تصاویر: رویترز