جذب گردشگر به هرمزگان

 

 

در خصوص خبری که در مورد جذب گردشگر به هرمزگان زدید خواستم بگم که :

با اين ساحل پر از فاضلاب و نداشتن امكانات تفريحي مانند،، پارك آبي و شهر بازي و ... منتظر اين روز نبايد باشيم.....

آخرین خبرها