ریختن نخاله های ساختمانی در مقابل دفتر انجمن معلولین ضایعه نخاعی

 

 

چندی پیش شهرداری منطقه ۲ در مقابل دفتر انجمن معلولین ضایعه نخاعی اقدام به حفر کانل آب نمودند که بعد از احداث کانال بدون درپوش گذاری و جمع آوری نخاله ها کار را رها نمودند و مانع تردد معلولین به دفتر انجمن شده اند.

 

مردم درخواست جمع آوری هر چه سریع تر نخاله ها و رسیدگی به وضعیت درپوش ها را  دارند.

آخرین خبرها