نتایج جست‌و‌جو

  • سرکنسول جدید کنسولگری هند در بندرعباس معرفی شد
    رییس نمایندگی وزارت امورخارجه در بندرعباس گفت: اودی ناریندارا اوگله با حضور در این نمایندگی نسبت به معرفی جانشین خود کی سودهاکاران، سرکنسول جدید کنسولگری هند در این استان اقدام کرد.