نتایج جست‌و‌جو

  • بندرعباس کجا، کوبه کجا!!!
    خبری که درراه بود منتشر شد. اعضای شورای شهر بندرعباس طرح خواهرخواندگی بندرعباس با شهر «کوبه» ششمین شهر بزرگ ژاپن را به تصویب رساندند. گفته می‌شود این پیشنهاد از سوی مسئولان شهر کوبه ژاپن ارائه‌شده است. در این نشست علیرغم مخالفان طرح خواهرخواندگی، این طرح به تصویب رسید.