نتایج جست‌و‌جو

  • ورزشگاه تختی بندرعباس بازسازی می شود
    ورزشگاه تختی بندرعباس یکی از قدیمی ترین ورزشگاه های فوتبال کشور است  اما این روزها در سایه کرونا و برخی اتفاقات وضعیت مطلوبی ندارد.