نتایج جست‌و‌جو

  • جزییات پرونده باغ شاهی در محله نایبند؛ مذاکره شهرداری با مالک برای حفظ باغ
    اخیرا خبری با عنوان تغیر کاربری باغ تاریخی بندرعباس، در فضای مجازی منتشر شده است، و در خبرها آمده که اين باغ درمحلهٔ تاریخی نایبند شمالی، تنها باغ شهری باقی‌مانده در بندرعباس که قرار است روز دوشنبه ۱۷آبان کمیسیون ماده۵ رای به تغییر کاربری آن دهد و در آستانهٔ تخریب قرار گرفته است.