نتایج جست‌و‌جو

  • مرد هرمزگانی پنج عضو ازخانواده اش را در رامسر کشت 20سال فرار از مجازات ناموس‌کشی
    مرد جنایتکاری که  دستانش به خون خاله و دخترخاله‌هایش آغشته شده بود پس از 20 ساله زندگی با هویت‌های جعلی ، درسیریک دستگیر شد. این مرد جوان  هرمزگانی، در سال 81 با تعصبات کورکورانه قومی و قبیله‌ای با چاقو به جان زن 45 ساله و 3 دخترش می‌افتد. او با همکاری یکی از پسرخاله‌هایش ، به بهانه تفریح  قربانیان را به خانه ویلایی در رامسر می‌کشاند.نکته  دل‌خراش این ماجرا این است که  او حتی به دخترخاله باردارش که جنین 6 ماهه  در شکم داشت  نیز رحم نمی‌کند.