پادکست

پادکست شماره ۱۲ | ۱۹ دی ۱۴۰۰
قسمت دوازدهم
سیاست شکست‌خورده
در این قسمت از رادیو عینک به تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اقتصاد و معیشت مردم  می‌پردازیم.