نتایج جست‌و‌جو

  • پسر16ساله به قتل نرسیده است ضاربان نوجوان افغانستانی در پشت میله‌های زندان
    به گزارش صبح ساحل، دست‌وپاهایش با طناب بسته‌شده است بر روی موکت در گوشه‌ای از اتاق بی رمق افتاده است،فردی از او می خواهد به سمت پشت بخوابد و قسمتی از  پیراهن خون آلود و پاره او را بالا می زد و با موبایل از تمام زخم های ایجاد شده ناشی از  ضرب و شتم بر روی روی کمر و شکم وی ،فیلم می گیرد و چند بار از  این نوجوان می‌خواهد کلماتی را تکرار کند...