نتایج جست‌و‌جو

  • جلوگیری از نشتی ظرف‌شویی
    سینک ظرف‌شویی همیشه در معرض دید است اما به دلیل بی‌توجهی در طول روز شاید متوجه نشتی آب و خرابی سینک نشوید.
  • تمیز کردن سینک ظرف‌شویی
    سینک‌ جزو مهم‌ترین قسمت‌های آشپزخانه محسوب می‌شود. آلوده‌ترین نقاط خانه سینک ظرف‌شویی است که ته‌مانده غذایی،‌ ظرف‌های کثیف و میوه و سبزیجات و گل‌آلوده در آن شسته و تمیز می‌شوند.