نتایج جست‌و‌جو

  • 24 اکتبر؛ روز جهانی مبارزه با فلج اطفال در جهان
    بیست و چهارم اکتبر به منظور بزرگداشت تولد جوناس سالک، کاشف لهستانی تبار واکسن فلج اطفال و در راستای افزایش آگاهی عمومی و پیشگیری از این بیماری که همچنان یک تهدید جدی برای سلامت عمومی محسوب می‌شود، روز جهانی فلج اطفال نام گذاری شده است.
  • بیمارستان خلیج فارس،بیمارستان دوستدار مادر شناخته شد
    صبح ساحل ، اجتماعی _مدیر درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان گفت:بیمارستان خلیج فارس تامین اجتماعی استان، به عنوان بیمارستان دوستدار مادر شناخته شد.دکترکامیار وثوقی در گفت و گو با خبرنگار صبح ساحل افزود: لوح بیمارستان دوستدار مادر پس از بررسی اصول و اقدامات دهگانه اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی از سوی این وزارت خانه به بیمارستان خلیج فارس تامین اجتماعی استان تعلق گرفت.