خبرهای اقتصادی

استفاده حداکثری از توان ساخت داخل در نیروگاه های هرمزگان
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق استان گفت: در نیروگاه های استان فعالیت ها و بهره مندی از توانمندی ساخت داخل موجب شده تا استفاده حداکثری از توان داخل در تأمین قطعات و تجهیزات نیروگاهی محقق شود.
ابلاغ مصوبه افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۰
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد.
هزینه حمل سواری قشموندان از لافت به پهل افزایش نیافته
فرماندار شهرستان قشم ضمن عدم افزایش هزینه حمل سواری برای بومیان و دارندگان کارت قشموندی گفت: با متخلفان در این زمینه برخورد خواهد شد.

بیشتر