ارتباط با ما

نشانی: بندرعباس، بلوار امام خمینی، حدفاصل تقاطع ۱۷ شهریور و ابوذر، جنب بانک دی 

کدپستی: ۴۴۱۶۳ - ۷۹۱۷۶

بخش آگهی‌ها : ۳۲۲۴۱۴۶۲-۰۷۶ (داخلی ۱۰۵)

فکس آگهی‌ها: ۳۲۲۴۱۴۶۳-۰۷۶

بخش تحریریه: ۳۲۲۲۶۷۵۱-۰۷۶ (داخلی ۱۱۰)

ایمیل: info.sobhesahel@gmail.com