آرشیو گزارش تصویری

وضعیت روستای گهره پس از زلزله
مناطق زلزله‌زده هرمزگان
وضعیت روستای رضوان پس از زلزله

بیشتر