فراخوان عمومی یک مرحله ای مزایده عمومی شهرداری بندرعباسشهرداری بندرعباس(سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر) در نظر دارد فراخوان عمومی یک مرحله ای مزایده عمومی (اماکن تجاری) شهرداری بندرعباس 
بشرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:-تاریخ انتشار فراخوان:19/03/1403 ساعت 12:00
-مهلت دریافت اسناد فراخوان:26/03/1403ساعت19
-مهلت ارسال پیشنهادات:27/03/1403ساعت :08:00  الی 06/04/1403 ساعت :19:00
-زمان بازگشایی پاکت ها: 09/04/1403 ساعت 13:00
این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد.اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : شهرداری بندرعباس به آدرس بلوار علی ابن ابی طالب شماره تماس 07633710003
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها