گرامیداشت یاد شهدای خرمشهر و شهدای خدمت در بندرعباس

 

مراسم گرامیداشت یاد شهدای خرمشهر و یادبود شهدای خدمت در بندرعباس برگزار شد.